มท.1 ลงพื้นที่รับมอบตัวกลุ่มเสี่ยงแนวร่วมก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดภาคใต้

15 ธันวาคม พ.ศ. 2548 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลอากาศเอกคงศักดิ์ วันทนา เปิดเผย ก่อนลงพื้นที่ไปยังจังหวัดนราธิวาสในช่วงเช้าที่ผ่านมาว่า จะลงพื้นที่ เพื่อเป็นประธานรับมอบตัวกลุ่มเสี่ยงที่เป็นแนวร่วมให้กับผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยตนเองที่จะเข้ามอบตัวกับทางการ ที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและความเชื่อมั่นแก่ผู้ที่จะเข้ามอบตัว ทั้งนี้ ยอมรับว่ามีจำนวนผู้ที่หลงผิดเป็นแนวร่วมจำนวนมากพอสมควร เช่น ที่จังหวัดนราธิวาสมีจำนวนกว่า 70 คน ซึ่งเท่าที่ได้รับรายงานส่วนใหญ่ให้การยอมรับว่าเคยเป็นแนวร่วมจริง ส่วนที่ผ่านมาการมอบตัวถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีการจัดฉากนั้น จะดำเนินการแบ่งกลุ่มผู้ที่เข้าข่ายให้การสนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น และลดภาระ และความตรึงเครียดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดีทางกฏหมาย โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่อาจถูกชักจูงไปเป็นแนวร่วมในการก่อความสงบ หากกระทำไปด้วยความหลงผิดโดยไม่ได้เจตนา ทางการจะส่งตัวเข้าอบรมหลักสูตรเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ และหากไม่มีงานทำจะสอนอาชีพและจัดหางานให้ แต่ถ้ากระทำไปด้วยความเจตนาจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้นำคณะสื่อมวลชนลงไปสังเกตการณ์ด้วย พร้อมกันนี้ จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างด้วย ซึ่งส่วนใหญ่สถานการณ์ในขณะนี้ได้คลี่คลายลงบ้างแล้ว และพบผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเพียงแค่ 3 รายเท่านั้น

แหล่งที่มา