ผลต่างระหว่างรุ่นของ ""จำลอง" เชื่อเหตุระเบิดสันติอโศกเพิ่มจำนวนผู้ชุมนุม"