ผู้นำฝ่ายค้านเตือนรัฐบาลสร้างความชัดเจนก่อนต่างชาติร่วมลงทุนในเมกะโปรเจกต์

15 ธันวาคม พ.ศ. 2548 

ส่วนต่อขยายรถไฟลอยฟ้า หนึ่งในโครงการเมกะโปรเจกต์

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และผู้นำฝ่ายค้าน กล่าวถึงการประชุมร่วมกันระหว่างนายกรัฐมนตรีกับเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เมื่อวานนี้ว่า ฝ่ายค้านห่วงใยในนโยบายของรัฐบาลที่ยังขาดความชัดเจน โดยเฉพาะผลตอบแทน ลำดับความสำคัญในแต่ละโครงการ ข้อสงสัยของนักลงทุนภายในประเทศที่ไม่แน่ใจว่าจะร่วมลงทุนในโครงการของรัฐได้หรือไม่ และความโปร่งใสในระบบคัดเลือกการประมูล

เช่นเดียวกับนายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า การเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน อาจเกิดปัญหาในอนาคตได้ เพราะรัฐบาลขาด.ความชัดเจนเกี่ยวกับงบประมาณการก่อสร้าง รูปแบบของโครงการ น่าเป็นห่วงว่ารัฐบาลจะใช้เกณฑ์ใดในการประเมินผลโครงการว่าถูกต้องเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ

แหล่งที่มา