ครม. เคาะเลือกตั้ง 23 ธันวาคม

16 ตุลาคม พ.ศ. 2550 

ทำเนียบรัฐบาล - นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยภายหลังเข้ารายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในเรื่องพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) กำหนดการเลือกตั้ง ว่า ที่ประชุม ครม. ให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.ฎ. เลือกตั้งตามที่ กกต. เสนอ โดยกำหนดให้วันที่ 23 ธ.ค. เป็นวันเลือกตั้ง และประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนจะมีการรับสมัคร ส.ส.ทั้งแบบสัดส่วนและแบบแบ่งเขต

"คาดว่าในสัปดาห์หน้าหลังวันที่ 23 ต.ค.นี้ นายกฯ จะนำร่าง พ.ร.ฎ. ขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย หลังจากนั้นจะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งทาง กกต. เสนอว่าให้ร่าง พ.ร.ฎ. มีผลบังคับใช้ในวันถัดไปหลังจากที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา นอกจากนั้น กกต. ยังจะรณรงค์ให้ประชาชนที่ต้องการใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนอกเขต แสดงความจำนงโดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียว ระหว่างวันที่ 22 ต.ค. - 22 พ.ย. ได้ที่สำนักงานเขตทุกแห่ง" นายสุทธิพล กล่าว

แหล่งที่มา