ครม. อนุมัติ รฟท. กู้ 2.89 หมื่นล้าน เดินหน้าแอร์พอร์ตลิงค์

16 ตุลาคม พ.ศ. 2550 

สำนักนายกรัฐมนตรี - นายไชยา ยิ้มวิไล โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมได้อนุมัติขอกู้เงินเพื่อใช้ในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง หรือแอร์พอร์ตลิงค์ และการขอให้รัฐบาลรับภาระโครงสร้างพื้นฐานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้

  1. อนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กู้เงินจำนวน 18,987,282,700 บาท โดยกระทรวงการคลังค้ำประกันเพื่อชำระคืนให้กับผู้จ้างตามสัญญาก่อสร้างโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
  2. อนุมัติให้ รฟท. กู้เงินในวงเงิน 9,940,322,000 บาท โดยกระทรวงการคลังค้ำประกัน เพื่อนำมาดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ จนแล้วเสร็จ
  3. เห็นชอบให้ รฟท. รับภาระต้นเงินกู้และรัฐบาลรับภาระค่าใช้จ่ายและดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ของโครงการไปก่อน

เนื่องจากเป็นไปตามมติ ครม. ที่เห็นชอบให้ รฟท. ดำเนินการโครงการก่อสร้างระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารด้วยวิธีจ้างเอกชนดำเนินการและจัดหาแหล่งเงินกู้ โดยรัฐบาลจะจ่ายค่าก่อสร้างและค่าใช้จ่ายทางการเงินพร้อมดอกเบี้ยคืนทั้งหมดเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 990 วัน ตามสัญญาก่อสร้าง

แหล่งที่มา